Velkommen til MK Betongbygg

Vi er et lite betongfirma tilhørende på Innherred i Verdal. Vi tar i hovedsak på oss jobber som grunnmurer, ringmurer, dekker og golv til eneboliger og garasjer.

© 2021 MK Betongbygg

Design by OK Selbo

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close