Velkommen til MK Betongbygg

Vi er et lite betongfirma tilhørende på Innherred i Verdal. Vi tar i hovedsak på oss jobber som grunnmurer, ringmurer, dekker og golv til eneboliger og garasjer.

© 2023 MK Betongbygg

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close