Vi er et lite betongfirma tilhørende på Innherred i Verdal. Vi tar i hovedsak på oss jobber som grunnmurer, ringmurer, dekker og golv til eneboliger og garasjer samt landbruksbygg og forretningsbygg.